Kleje cyjanoakrylowe

Kleje cyjanoakrylowe są powszechnie znane jako “kleje błyskawiczne”. Są to estry kwasu cyjanoakrylowego o niskiej lepkości lub celowo zagęszczone, które są dostępne w handlu w postaci 1C jako monomery i reagują w reakcji polimeryzacji w szczelinie łączącej, tworząc właściwy polimer klejowy. Aby utwardzanie mogło się rozpocząć, muszą być obecne grupy polarne, takie jak jony OH w warstwie wilgoci na powierzchni łączonej części. Obejmuje to polimeryzację anionową, tj. nukleofile, takie jak organiczne związki azotu, związki siarki lub alkohole i woda, które atakują podwójne wiązanie w cząsteczce monomeru. Proces polimeryzacji jest bardzo szybki, dzięki czemu stały związek powstaje w ciągu kilku sekund.

Kleje cyjanoakrylowe – zastosowania

Preferowane podłoża obejmują metale, szkło lub ceramikę, które pozwalają na wyjątkowo cienką szczelinę klejową. Aby wypełnić nieco szersze szczeliny, stosuje się dodatki zwiększające lepkość lub środki tiksotropowe w celu wytworzenia stanu żelowego. Takie typy są preferowane do klejenia uszczelek z gumy EPDM.