Ochrona danych

Ochrona danych użytkowników jest dla nas ważna

1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika, gdy odwiedza on naszą witrynę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych znajdującym się poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony, dane użytkownika są gromadzone poprzez przekazanie ich nam przez użytkownika. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej zachowanie użytkownika podczas surfowania może być oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania użytkownika podczas surfowania nie można prześledzić wstecz. Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w poniższej polityce prywatności.

Możesz sprzeciwić się tej analizie. O opcjach sprzeciwu poinformujemy w niniejszej polityce prywatności.

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

cardinal GmbH
Bump 74
42277 Wuppertal

Telefon: +49 202 266 850
E-mail: info@cardinal-tapes.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać udzieloną wcześniej zgodę. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalną wiadomość e-mailem. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach związanych z prawem ochrony danych jest krajowy komisarz ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych.

3. gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 litr. f DSGVO zapisane. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W zakresie, w jakim przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one omówione oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

[borlabs-cookie type=”btn-cookie-preference” title=”Kliknij tutaj, aby zmienić ustawienia plików cookie.” element=”link” /]

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Adres URL strony odsyłającej
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Czas żądania serwera
 • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litr. f DSGVO, które zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik prześle nam zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, jego dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych zapytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym opiera się zatem wyłącznie na zgodzie użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalną wiadomość e-mailem. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania.

Dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie

Użytkownik może zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu korzystania z danej oferty lub usługi, dla której użytkownik się zarejestrował. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą zostać podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku ważnych zmian, na przykład w zakresie oferty lub w przypadku zmian koniecznych z technicznego punktu widzenia, korzystamy z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, aby poinformować użytkownika w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać udzieloną zgodę. Wystarczy, że wyślesz nam nieformalną wiadomość e-mailem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało już przeprowadzone.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo użytkownik jest zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian.

Rejestracja za pomocą Facebook Connect

Zamiast rejestrować się bezpośrednio na naszej stronie internetowej, możesz zarejestrować się za pomocą Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować za pomocą Facebook Connect i kliknie przycisk “Zaloguj się za pomocą Facebooka” / “Połącz z Facebookiem”, zostanie automatycznie przekierowany na platformę Facebooka. Tam można zalogować się przy użyciu danych użytkownika. Łączy to profil użytkownika na Facebooku z naszą witryną lub usługami. Ten link daje nam dostęp do danych użytkownika przechowywanych na Facebooku. Są to głównie:

 • Nazwa na Facebooku
 • Profil na Facebooku i zdjęcie na okładkę
 • Okładka na Facebooku
 • Adres e-mail przechowywany na Facebooku
 • Facebook ID
 • Listy znajomych na Facebooku
 • Polubienia na Facebooku (głosy “Lubię to”)
 • Urodziny
 • Płeć
 • Kraj
 • Język

Dane te są wykorzystywane do konfigurowania, udostępniania i personalizowania konta użytkownika.

Więcej informacji można znaleźć w Warunkach korzystania z Facebooka i Polityce prywatności Facebooka. Można je znaleźć na stronach: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ i https://www.facebook.com/legal/terms/.

Transmisja danych po zawarciu umowy w przypadku sklepów internetowych, sprzedawców i wysyłki towarów

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach przetwarzania umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towarów lub instytucji kredytowej, której powierzono przetwarzanie płatności. Dalsza transmisja danych nie ma miejsca lub ma miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na nią wyraźną zgodę. Dane użytkownika nie będą przekazywane stronom trzecim bez jego wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litr. b DSGVO, które zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

4. media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przycisk “Lubię to” i “Udostępnij”)

Wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, są zintegrowane na naszych stronach. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku “Lubię to” na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszych stron nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka za pośrednictwem wtyczki. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą witrynę, wraz z jego adresem IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk “Lubię to” na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, może połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Umożliwia to Facebookowi przypisanie wizyty na naszych stronach do konta użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Facebook mógł przypisać jego wizytę na naszych stronach do jego konta użytkownika na Facebooku, powinien wylogować się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Wtyczka Twittera

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z serwisu Twitter i funkcji “Re-Tweet”, odwiedzane strony internetowe są powiązane z kontem użytkownika w serwisie Twitter i udostępniane innym użytkownikom. W tym procesie dane są również przekazywane do Twittera. Chcielibyśmy podkreślić, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem: https://twitter.com/privacy.

Ustawienia prywatności na Twitterze można zmienić w ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka Google+

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Gromadzenie i udostępnianie informacji: Za pomocą przycisku Google+ można publikować informacje na całym świecie. Za pomocą przycisku Google+ użytkownik i inni użytkownicy otrzymują spersonalizowane treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje o tym, że dałeś +1 dla treści, jak i informacje o stronie, którą przeglądałeś po kliknięciu +1. Twoje +1 mogą być wyświetlane jako powiadomienia wraz z nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub profil Google, lub w innych miejscach na stronach internetowych i reklamach w Internecie.

Google rejestruje informacje o Twoich działaniach +1 w celu ulepszenia usług Google dla Ciebie i innych. Aby korzystać z przycisku Google+, musisz mieć globalnie widoczny, publiczny profil Google, który musi zawierać przynajmniej nazwę wybraną dla profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę używaną podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość profilu Google może być wyświetlana użytkownikom, którzy znają adres e-mail użytkownika lub posiadają inne informacje identyfikujące użytkownika.

Wykorzystanie zebranych informacji: Oprócz zastosowań wyjaśnionych powyżej, podane przez użytkownika informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą Polityką prywatności Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności użytkowników +1 lub udostępniać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub powiązane strony internetowe.

Wtyczka Instagram

Funkcje usługi Instagram są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może połączyć zawartość naszych stron ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać wizytę na naszych stronach z kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Wtyczka Tumblr

Nasze strony używają przycisków usługi Tumblr. Dostawcą jest Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Przyciski te umożliwiają udostępnienie postu lub strony na Tumblr lub śledzenie dostawcy na Tumblr. Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych witryn z przyciskiem Tumblr, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Tumblr. Nie mamy wpływu na zakres danych, które Tumblr gromadzi i przesyła za pomocą tej wtyczki. Zgodnie z aktualnym stanem, przesyłany jest adres IP użytkownika i adres URL odpowiedniej strony internetowej.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Tumblr pod adresem: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

Wtyczka LinkedIn

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany, że użytkownik odwiedził naszą witrynę za pomocą adresu IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk “Poleć” LinkedIn i jest zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę użytkownika na naszej stronie internetowej z użytkownikiem i jego kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca stron nie posiadamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka XING

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. O ile nam wiadomo, w procesie tym nie są przechowywane żadne dane osobowe. W szczególności nie są przechowywane żadne adresy IP ani oceniane zachowania użytkowników.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w polityce prywatności XING pod adresem: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Wtyczka Pinterest

Na naszej stronie używamy wtyczek społecznościowych sieci społecznościowej Pinterest, która jest obsługiwana przez Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”).

Po wywołaniu strony zawierającej taką wtyczkę przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Pinterest. Wtyczka przesyła dane dziennika do serwera Pinterest w USA. Te dane dziennika mogą obejmować adres IP użytkownika, adresy odwiedzanych stron internetowych, które również zawierają funkcje Pinterest, typ i ustawienia przeglądarki, datę i godzinę żądania, sposób korzystania z Pinterest oraz pliki cookie.

Więcej informacji na temat celu, zakresu i dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Pinterest, a także praw użytkownika w tym zakresie i możliwości ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 litr. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja adresów IP

Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że jeśli to zrobi, może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny. Użytkownik może również zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu jego danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Plik cookie opt-out zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Google Analytics deaktivieren.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych zamówienia

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji “charakterystyki demograficznej” Google Analytics. Umożliwia to tworzenie raportów zawierających informacje o wieku, płci i zainteresowaniach odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Danych tych nie można przypisać do konkretnej osoby. Użytkownik może wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak pokazano w punkcie “Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Google Ads

Operator strony korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Ads umożliwia wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych osób trzecich, gdy użytkownik wprowadzi lub wprowadził określone wyszukiwane hasła w Google (kierowanie na słowa kluczowe). Ponadto ukierunkowane reklamy mogą być wyświetlane na podstawie danych użytkownika dostępnych w Google (np. danych o lokalizacji i zainteresowaniach) (targetowanie grup docelowych). Jako operator strony internetowej możemy ocenić te dane ilościowo, na przykład analizując, które wyszukiwane hasła doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam oraz które i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy/frameworks i https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Ads Remarketing

Operator witryny korzysta z funkcji remarketingu Google Ads. Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Dzięki Google Ads Remarketing możemy przypisywać osoby korzystające z naszej oferty online lub wchodzące z nią w interakcję do określonych grup docelowych w celu późniejszego wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach w sieci reklamowej Google (remarketing lub retargeting).

Ponadto grupy docelowe reklam utworzone za pomocą Google Ads Remarketing mogą być powiązane z funkcjami Google dla różnych urządzeń. W ten sposób oparte na zainteresowaniach, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do użytkownika w zależności od jego wcześniejszego użytkowania i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu końcowym (np. komputerze), mogą być również wyświetlane na innym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym lub tablecie).

Jeśli użytkownik posiada konto Google, może sprzeciwić się tej formie spersonalizowanej reklamy, klikając następujący link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Korzystanie z tej usługi odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Dalsze informacje i postanowienia dotyczące ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Google Conversion-Tracking

Niniejsza witryna korzysta z funkcji śledzenia konwersji Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za pomocą śledzenia konwersji Google, Google i my możemy rozpoznać, czy użytkownik wykonał określone działania i w jaki sposób klient korzystał z naszej strony internetowej. Możemy na przykład analizować, które przyciski na naszej stronie internetowej były klikane jak często i które produkty były oglądane lub kupowane szczególnie często. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia statystyk. Ustalamy całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli nasze reklamy i jakie działania podjęli. Nie dostarcza nam to żadnych informacji, dzięki którym moglibyśmy osobiście zidentyfikować użytkownika. Sam Google wykorzystuje pliki cookie lub porównywalne technologie rozpoznawania do celów identyfikacji.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

etracker

Dostawca tej strony internetowej korzysta z usług etracker GmbH z Hamburga w Niemczech(www.etracker.com) w celu analizy danych dotyczących użytkowania. Domyślnie nie używamy plików cookie do analityki internetowej. W zakresie, w jakim korzystamy z analitycznych i optymalizacyjnych plików cookie, z wyprzedzeniem uzyskujemy wyraźną zgodę użytkownika. W takim przypadku i za zgodą użytkownika pliki cookie będą wykorzystywane w celu umożliwienia statystycznej analizy zasięgu tej witryny, pomiaru wydajności naszych działań marketingowych online, a także procedur testowych, np. w celu testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej komponentów. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Dane generowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker w imieniu dostawcy tej strony internetowej wyłącznie w Niemczech i dlatego podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom i standardom ochrony danych. Pod tym względem etracker został poddany niezależnemu audytowi, certyfikacji i otrzymał znak jakości w zakresie ochrony danych ePrivacyseal.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych art. 6 ust. 1 litr. f (uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Naszą troską w rozumieniu RODO (uzasadniony interes) jest optymalizacja naszej oferty online i naszej obecności w Internecie. Ponieważ prywatność odwiedzających jest dla nas ważna, dane, które mogą umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, login lub identyfikatory urządzenia, są anonimizowane lub pseudonimizowane tak szybko, jak to możliwe. Żadne inne wykorzystanie, łączenie z innymi danymi lub przekazywanie stronom trzecim nie będzie miało miejsca.

Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się wyżej wymienionemu przetwarzaniu danych. Sprzeciw nie ma negatywnych konsekwencji.

Więcej informacji na temat ochrony danych w etracker można znaleźć tutaj.

Leadinfo

Niniejsza strona internetowa korzysta z usługi generowania leadów przez Leadinfo B.V., Rotterdam, Holandia. Rozpoznaje to wizyty firm na naszej stronie internetowej na podstawie adresów IP i pokazuje nam publicznie dostępne informacje na ten temat, takie jak nazwy firm lub adresy. Ponadto Leadinfo ustawia dwa własne pliki cookie w celu analizy zachowania użytkowników na naszej stronie internetowej i przetwarza domeny z wpisów formularzy w celu skorelowania adresów IP z firmami i ulepszenia usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.leadinfo.com. Opcja rezygnacji jest dostępna na tej stronie: www.leadinfo.com/en/opt-out. W przypadku rezygnacji dane użytkownika nie będą już gromadzone przez Leadinfo.

6. wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna korzysta z wtyczek witryny YouTube obsługiwanej przez Google. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy użytkownik odwiedza jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron odwiedził użytkownik.

Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwia YouTube bezpośrednie powiązanie jego zachowania podczas przeglądania z jego osobistym profilem. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 litr. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.