Metody testowania

W ten sposób gwarantujemy najwyższą jakość

Wytrzymałość kleju

Przyczepność opisuje siłę przylegania taśmy do podłoża i jest jednym z najważniejszych parametrów każdego zastosowania. Siła klejenia wzrasta pod wpływem nacisku na złącze. Zależy to w dużej mierze od siły nacisku, czasu oraz rodzaju i stanu powierzchni klejonego materiału.

Wytrzymałość na ścinanie

Wytrzymałość na ścinanie jest w dużej mierze określana przez wewnętrzną wytrzymałość kleju i opisuje siłę trzymania taśmy w danym zastosowaniu. Wytrzymałość na ścinanie jest istotna w zastosowaniach, w których siły działają równolegle do klejonej powierzchni.

Odporność na temperaturę

Odporność na temperaturę jest miarą siły trzymania w aplikacji w podwyższonych temperaturach. Wskazuje temperaturę, do której taśma może utrzymać określony ciężar. Rozróżnia się odporność krótkoterminową (sek./min.) i długoterminową (godz./rok).