Klej termotopliwy / Klej termotopliwy

Kleje termotopliwe są w 100% systemami, dzięki czemu do nakładania kleju nie trzeba używać rozpuszczalnika. Żywica klejąca jest topiona i zestala się po nałożeniu na folię. Dzięki sieciowaniu końcowemu możliwe jest również uzyskanie ustawień wysoce odpornych na temperaturę. Taśma jest samoprzylepna w temperaturze pokojowej, podobnie jak klej kauczukowy lub akrylowy.

Kleje termotopliwe – zalety

Kleje termotopliwe nie zawierają rozpuszczalników, ale ich zastosowanie jest ograniczone do materiałów odpornych na temperaturę ze względu na wysokie temperatury przetwarzania. Z drugiej strony klej zachowuje się odwracalnie, tj. staje się ponownie miękki po zwiększeniu temperatury. Ze względu na tę właściwość jest on odporny na ciepło tylko w ograniczonym zakresie (patrz także reaktywne kleje termotopliwe).